na stole książki i napis z kostek study
NA TLE ZIMOWEGO KRAJOBRAZU NAPIS KSIĄŻKI KUPIONE W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA