Wsparcie obywateli Ukrainy / Підтримка громадян України

Wykaz stron internetowych przydatnych w udzielaniu pomocy obywatelom Ukrainy.
Список веб-сайтів, корисних для допомоги громадянам України.