Zostań ilustratorem książek” – konkurs dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie- Filia w Miechowie zaprasza uczniów klas I-III szkół podstawowych wraz z opiekunami do wzięcia udziału w X Konkursie Filialnym „Zostań ilustratorem książek” na wykonanie ilustracji okładki do ulubionej książki

Cele: promocja czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci, pobudzanie kreatywności, kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, rozwijanie zainteresowań i umiejętności twórczych uczniów.

Adresaci: uczniowie klas I-III szkół podstawowych z powiatów: krakowskiego i gminy miejskiej Kraków, miechowskiego, oświęcimskiego, proszowickiego.

Zadanie: wykonanie ilustracji okładki do ulubionej książki, w formacie A4, techniką malarską z użyciem farb plakatowych lub akwarelowych

Zgłoszenia: Forma zgłoszenia prac wraz z wymaganymi dokumentami zawarta jest w Regulaminie

Terminy:  

12 IV 2024ostateczny termin dostarczenia prac do filii (etap I)
19 IV 2024ogłoszenie wyników etapu pierwszego
8 V 2024ogłoszenie wyników etapu drugiego
15 V 2024wręczenie nagród laureatom konkursu w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie (al. F. Focha 39).

Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)
w terminie do 12 kwietnia 2024 roku na adres:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Miechowie, ul. Ks. Skorupki 4, 32- 200 Miechów

 Informacje o konkursie:

PBW Kraków Filia w Miechowie
tel. 41 38 312 32
filia.miechow@pbw.edu.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie