na tle nieba opcje odpowiedzi A B C i znak zapytania

Zapraszamy do zabawy, ale i pogłębienia bądź utrwalenia wiedzy. Spośród 10 osób, które najlepiej rozwiążą jeden z quizów, choć zachęcamy do rozwiązania wszystkich trzech, wylosujemy 3 osoby, które otrzymają książkowy upominek. Powodzenia!!!

kilka starych książek na półce
Czy poznasz utwór po pierwszym zdaniu?
Czy uzupełnisz brakujące słowa w tytułach książek?
Kto to powiedział? Sentencje łacińskie na każdy dzień.