„EKO Konopnicka – przyroda w wierszach Marii Konopnickiej” – konkurs dla uczniów

23 maja 2022 roku przypada 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej – polskiej pisarki, poetki, tłumaczki i publicystki. „Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił uhonorować jedną z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej”.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wraz z Filiami w Miechowie, Nowej Hucie, Oświęcimiu, Proszowicach i Słomnikach w ramach uczczenia obchodów Roku Marii Konopnickiej zaprasza uczniów szkół podstawowych wraz z opiekunami do wzięcia udziału w VIII Konkursie Filialnym „EKO Konopnicka – przyroda w wierszach Marii Konopnickiej”.

Cele: promowanie twórczości Marii Konopnickiej, upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci, poznawanie kultury języka polskiego, kształtowanie postaw ekologicznych i idei recyklingu, pobudzanie i kształtowanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej dzieci.

Adresaci: uczniowie klas I-III szkół podstawowych z powiatów: krakowskiego, miechowskiego, oświęcimskiego, proszowickiego oraz z terenu Nowej Huty (dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII Krakowa).

Zadanie: samodzielne wykonanie kolażu techniką trash art (sztuka ze śmieci) do jednego z wybranych wierszy Marii Konopnickiej.

Zgłoszenia: Forma zgłoszenia prac wraz z wymaganymi dokumentami zawarta jest w Regulaminie.

Terminy:

 do 25 IV 2022 r. składanie prac konkursowych,
 13 V 2022 r.rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników,
 23 V 2022 r.wręczenie nagród laureatom konkursu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie (al. F. Focha 39).

Prace należy składać w poszczególnych Filiach (zgodnie z powiatem) – osobiście lub pocztą na adres:

  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Miechowie, ul. Ks. Skorupki 4, 32-200 Miechów

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Osoby wyróżnione otrzymają dyplomy i drobne upominki.

Więcej informacji oraz warunki udziału w konkursie dostępne są w Regulaminie.

Informacje o konkursie:

PBW Kraków Filia w Miechowie filia.miechow@pbw.edu.pl
 41 383 12 32

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Plakat promujący konkurs EKO Konopnicka - przyroda w wierszach Marii Konopnickiej